Περιορισμός Ευθύνης :

Με την περιήγηση του επισκέπτη/ πελάτη & χρήστη των υπηρεσιών Β2Β, του διαδικτυακού τόπου της εταιρείας Alexandras.gr τεκμαίρεται η ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του παρόντος, τους οποίους ο επισκέπτης/ πελάτης & χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά.

Οι ανήλικοι απαγορεύεται να κάνουν χρήση της ιστοσελίδας και του περιεχομένου της που σύμφωνα με τον Νόμο απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες.

Οι χρήστες της ιστοσελίδας που είναι ανήλικοι επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες της ιστοσελίδας μόνο με την συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους, άλλως, η εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει.

Η είσοδος στον δικτυακό τόπο & η χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του AlexandrasB2B.gr γίνεται με την ευθύνη του Πελάτη/Χρήστη & σε καμία περίπτωση δεν έχει οποιαδήποτε ευθύνη η Εταιρεία για άμεση, συμπτωματική ή έμμεση ζημιά η οποία απορρέει από την πρόσβαση, την πλοήγηση ή την χρήση του δικτυακού τόπου.

Απαγορεύεται ρητώς η αντιγραφή – αναδημοσίευση – μετάδοση – έκδοση – φόρτωση – αναπαραγωγή – μετάφραση ή & περίληψη των πληροφοριών ή των δεδομένων του δικτυακού χώρου στης Εταιρείας χωρίς να έχει προηγηθεί η έγγραφη συναίνεσή της.

Ο Επισκέπτης/Πελάτης δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει το δίκτυο ή τις υπηρεσίες της Εταιρείας για να «κατεβάσει», να δημοσιεύσει, να διανέμει, ή με άλλο τρόπο να αντιγράψει ή να χρησιμοποιήσει με οποιονδήποτε τρόπο οποιοδήποτε κείμενο, φωτογραφία – εικόνα ή άλλη  εργασία προστατεύεται από τους νόμους του Εμπορικού Δικαίου, εκτός εάν: έχει δοθεί ρητή άδεια από την  Εταιρεία ή με άλλο τρόπο επιτρέπεται με βάση τους ισχύοντες νόμους του Εμπορικού Δικαίου.

Είναι σταθερή πολιτική της Εταιρείας να τερματίσει τις συνεργασίες των Πελατών που έχουν κατ’ επανάληψη παραβεί τους Όρους Χρήσης – Συνεργασίας.